Sai lầm thường gặp trong hoạt động định khoản kế toán

0 Comments

Kế toán viên cần thực hiện nhiều nghiệp vụ cùng lúc, với nhiều yêu cầu và quy định phức tạp. Định khoản là một phần trong nghiệp vụ kế toán, yêu cầu độ chính xác cao, tránh sai sót ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, doanh thu. Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ kế toán viên, nhưng do thiếu sót nghiệp vụ, nhiều người vẫn mắc sai lầm trong việc định khoản. 

Tổng hợp dưới đây về các sai lầm trong định khoản thường gặp, sẽ giúp kế toán viên mới điều chỉnh và thực hiện nghiệp vụ đúng quy định.

Lưu ý cần tránh khi thực hiện định khoản

Khá nhiều trường hợp kế toán mới hoặc nghiệp vụ chưa chắc chắn, thực hiện định khoản kế toán không chính xác. Dưới đây là tổng hợp các lưu ý cần tránh khi thực hiện định khoản:

  • Kế toán viên không ghi nhớ các danh mục định khỏa – Đây là vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, yêu cầu kế toán viên cần ghi nhớ rõ ràng để thực hiện định khoản như thế nào và vào khoản nào? Học thuộc danh mục định khoản là điều cần thiết mà kế toán viên cần thực hiện.
  • Không phân biệt được từng nhóm tài khoản sẽ sử dụng như thế nào? Đây là vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của kế toán viên cần được khắc phục, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ. Cụ thể như: nhóm tài khoản tài sản – loại 1 và 2, nhóm tài khoản vốn – loại 3 và 4, nhóm tài khoản doanh thu 5 và 7, nhóm tài khoản chi phí – loại 6 và 8.
  • Xử lý không kịp thời các nghiệp vụ kế toán phát sinh do không nắm rõ bản chất. Bản chất khi làm kế toán phát sinh cần có 2 tài khoản: 1 tài khoản ghi nợ và 1 tài khoản ghi có.
  • Không nắm rõ tính chất ghi sổ nợ – có của nhóm tài khoản từ 1-9. Yêu cầu kế toán viên cần ghi nhớ và hiểu rõ bản chất của các nhóm tài khoản này.

Sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ định khoản chính xác, rõ ràng

Hoạt động định khoản cần thực hiện chính xác, đúng các mục và tài khoản quy định. Nghiệp vụ của kế toán viên đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên, yêu cầu doanh nghiệp cần có công cụ phần mềm kế toán hỗ trợ giám sát và quản lý định khoản hiệu quả.

Phần mềm kế toán được thiết kế chuyên dụng, phân loại các nhóm kế toán: tài sản, nguồn vốn, công nợ, doanh thu… cụ thể để kế toán viên dễ dàng nhập và ghi nhận dữ liệu chính xác vào hệ thống. Phần mềm sẽ tự động tính toán và xuất số liệu dựa trên các công thức, hỗ trợ giám sát, theo dõi các danh mục chính xác, đầy đủ. Đồng thời, cảnh báo kế toán viên khi ghi nhận thông tin sai lệch. 

Phần mềm kế toán được thiết kế riêng dành cho từng đối tượng doanh nghiệp khác nhau sẽ hỗ trợ hoạt động định khoản chính xác. Giải pháp giúp kế toán viên lên kế hoạch và báo cáo tài chính hiệu quả.

Khá nhiều vấn đề xoay quanh nghiệp vụ định khoản mà kế toán viên cần hiểu rõ về bản chất, định nghĩa về công nợ, phân loại và quản lý hiệu quả. Yêu cầu kế toán viên cần nắm rõ nghiệp vụ, bản chất để thực hiện định khoản chính xác.

Công cụ phần mềm tại https://sme.misa.vn/116815/phan-mem-ke-toan-doanh-nghiep-nho/ sẽ là giải pháp hỗ trợ quản lý, phân loại các khoản ghi nợ, phát sinh nhanh chóng, hiệu quả cho nghiệp vụ định khoản chính xác.