32. Từ khi địa phương lắp đèn chiếu sáng ngoài trời tôi mới dám làm tăng ca buổi tối.ảnh 1

0 Comments